Schweigman&

Ruim

Locatievoorstelling voor Festival Boulevard

De bezoeker legt een reis af door de stad en eindigt op een prachtige locatie ergens in Den Bosch: een vervreemdende binnenruimte. Hier binnen spreekt de beleving en de verbeelding. Er worden geen woorden gewisseld, want het gaat om de beleving die geen naam heeft. Zogenaamde vanzelfsprekendheden worden van een andere kant bekeken. Geluiden zijn rondom. Achter elke deur is weer een andere deur terwijl er helemaal geen deuren zijn. In Ruim wordt de reiziger binnen beschermende muren losgeweekt. De zogenaamde werkelijkheid van alledag gaat tijdelijk overboord om terug te kunnen gaan in de tijd, waar onder geen boven meer is. Helemaal rond, terug naar af.

CREDITS
regie
 Boukje Schweigman | vormgeving Menno Vinke | met Jaap Flier, Andreas Scharfenberg, Reineke Jonker, Ibelisse Guardia, Line Husa, Toon Kuijpers, Anne van Dorp, Inez Almeida, Mariana Aparicio Torres | compositie en muziek William Bakker | rekwisieten en kostuums Kim Arntzen | techniek Hein Drost | geluidsadvies Pieter Nieuwint | advies Paul Koek