Schweigman&

Landing Sites

Onderzoek Landing Sites met Cocky Eek

Cocky Eek, medemaker en ontwerper van o.a. Curve, startte in februari het vooronderzoek voor haar nieuwe project Landing Sites als artist-in-residence bij het Haagse kunstenaarscollectief Satellietgroep. Als onderdeel van haar residence deed zij onderzoek op de Zandmotor, een duurzaam aangelegde kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland voor de kust van Ter Heijde. 

Ook werkte Cocky met studenten Sonologie en Compositie van de ArtScience opleiding van de Koninklijke Academie der Beeldende Kunsten en het Koninklijke Conservatorium Den Haag.

Er vonden een aantal publieksmomenten plaats in februari om materiaal (wearables) te testen. 

Cocky hield een blog bij over het project.

Landing Sites zal 10 t/m 17 juni tussen 11:00 - 17:00 op Oerol getoond worden.

De Zandmotor
De Zandmotor is een schiereiland, door Rijkswaterstaat opgespoten zandstort (zandsuppletie), om de kust te verdedigen. De Zandmotor is een pilotproject om de vraag of kustbescherming niet duurzamer en natuurlijker kan dan nu gedaan wordt, te beantwoorden.

Het Haagse kunstenaarscollectief Satellietgroep focust op de zee, kusttransities, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen, in binnen- en buitenland. Samen met kunstenaars, ontwerpers en experts onderzoekt zij sinds 2014 de Zandmotor als cultureel fenomeen, als voorbeeld van de antropogene invloed van de mens op aarde. Cocky Eek is een van de kunstenaars die zij een artist-in-residence aanbieden.

Artist-in-residence Cocky Eek
Cocky Eek is in februari artist-in-residence en werkt samen met kunstenaar Matthijs Munnik en assistente Geartsje van der Zee aan haar vooronderzoek Landing Sites. Voor hen staat het lichaam altijd in relatie tot de ruimte waarin ze zich begeeft en ruimte wordt ervaren door beweging. Hoe ervaren wij de intensiteit en de beweging van deze open ruimte (de Zandmotor) als we deze versterken? Op de Zandmotor onderzoeken en ontwikkelen zij draagbare interfaces, die dienen als een intermediair zodat het lichaam en zijn omgeving op een nieuwe manier met elkaar communiceren. Cocky zoekt naar nieuwe ontmoetingspunten waarbij je innerlijke landschap samenvalt met het landschap om je heen maar waarin interfaces je in een hedendaags drama plaatsen van zowel onderdeel zijn, als afgescheiden zijn van onze omgeving.