MBO, HBO en Universiteit

Sinds 2017 biedt Schweigman& verdiepende programma’s aan aan onderwijsinstellingen. In de workshops krijgen studenten de kans om van dichtbij kennis te maken met de werkwijze van Schweigman&, fysiek en zintuiglijk, gericht op beleving, waarneming en het onderzoeksproces. Het niet-weten geeft ruimte voor creativiteit. We stemmen de workshops af met de opleiding, en kijken daarbij naar het niveau en referentiekader van de studenten. De workshop wordt altijd gegeven door een vakdocent theater die al vaker met Schweigman& heeft gewerkt.

Voor wie
Alle opleidingen binnen het mbo, hbo of wo. We hebben zowel ervaring met workshops voor kunstvakopleidingen (theater, dans, beeldende kunst of muziek), als met andere opleidingen zoals de USBO (master bedrijf en organisatiewetenschappen Utrecht) en theaterwetenschappen.

 

De workshopleidster was fantastisch. Ik zou haar wel willen opvouwen, in mijn broekzak stoppen, en overal naartoe meenemen.

– Jante Janssens student USBO.

Waarom?

  • Studenten leren elkaar op een nieuwe manier kennen.
  • Studenten leren op zichzelf en op elkaar te vertrouwen.
  • Studenten leren hun grenzen kennen en aan te geven, ze richten zich minder op hun hoofd en meer op hun lichaam om van daaruit te herkennen of ze ergens een ‘Ja’ of ‘Nee’ bij voelen.
  • Studenten ontdekken dat kwetsbaar mogen en durven zijn ook een kracht is.

Mogelijkheden mbo/hbo

Een fysieke theaterworkshop, optioneel gekoppeld aan een voorstelling. De deelnemers maken kennis met de fysieke en zintuiglijke werkwijze van Schweigman&. Ze krijgen dezelfde training als de spelers van Schweigman& en worden als theatermakers uitgedaagd om vanuit een fenomeen zelf scènes te maken, à la Schweigman&.

Tijdsduur: 120 – 180 minuten
Gekoppeld aan een voorstelling: de workshops vooraf vinden plaats op de dag zelf of in de week voorafgaand aan de voorstelling. De workshops achteraf zijn in de week na de voorstelling.

  • Mini-maakproces

In deze eendaagse workshop maak je kennis met de ‘fenomenologische’ werkwijze van Schweigman& en wordt er toegewerkt naar een presentatie. De workshopdag kan gekoppeld worden aan een voorstelling en vindt voor of na het voorstellingsbezoek plaats.
We nemen een fenomeen en pellen dit af tot zijn essentie. Dit afpellen gebeurt via onderzoek op de spelvloer en door samen te filosoferen over wat we ontdekken en waarnemen. De fysieke ervaring en de zintuiglijke beleving bepalen de inhoud en het verloop. Er is dus geen vaststaand script.
We gaan aan de slag als makende spelers, dit betekent dat we zelf vanuit improvisatieopdrachten het scènemateriaal creëren. Belangrijk in dit maakproces is dat het niet-weten vruchtbaar kan zijn en dat keuzes pas definitief worden aan het eind van het proces.

Tijdsduur: een hele lesdag, exacte tijden in overleg.

 

Winterschool_fotoMoonSaris

4. Workshop dramaturgie

Het werk van Schweigman& is gericht op de beleving van de toeschouwer. Het werk is zintuigenprikkelend en associatief. Een ervaring die je met je hele lichaam waarneemt. Hoe komen wij tot deze voorstellingen? Hoe komen we in een proces dan tot die beleving? Hoe gaat dat onderzoek? In de workshop (geschikt voor o.a. studenten Theaterwetenschappen) komen, behalve de thematiek van de voorstelling, ook deze procesgerichte vragen aan bod. We spreken over de dramaturgie van de beleving van de toeschouwer. De workshop kan in overleg met de opleiding een meer theoretische vorm krijgen, onder andere gericht op het maakproces en filosofie; of juist een praktische vorm, bijvoorbeeld door zelf te experimenteren met het creëren van een dramaturgie die vertrekt vanuit de fysieke en zintuiglijke beleving.

Prijs
Op aanvraag

Eigen ideeën of wensen?
Bespreek de mogelijkheden met onze medewerker educatie en outreach: Anemone Oostvriesland. Mail naar anemone@schweigman.org.