Prikkel tentoonstelling

Als ons brein alle dagelijkse prikkels zou doorlaten, wordt het chaos in ons hoofd. En ook in ons lijf! Maar hoe verwerken je brein en lichaam dan alles wat er binnenkomt? En kunnen wij ons verplaatsen in iemand bij wie prikkelverwerking anders werkt dan bij onszelf? Bijvoorbeeld door voorwaarden te creëren waardoor we prikkels anders kunnen ervaren?

 

In het meerjarig onderzoeksproject Prikkel werken wij samen met Buitenplaats Doornburgh, podium voor kunst en wetenschap, de HKU en het UMC Utrecht. Deze partners vroegen kunstenaars, wetenschappers, theatermakers en zorgprofessionals om in residentie op Doornburgh en in de semi-interactieve lezingenreeks Prikkeltalks onderzoek te doen naar prikkelverwerking en neurodiversiteit.

 

Prikkel: een zintuiglijke en interactieve tentoonstelling waarin kunst en wetenschap samenkomen

Binnen deze uiteenlopende groep van kunstenaars en wetenschappers bestaat eenzelfde fascinatie voor hoe we omgaan met prikkels en de toenemende overprikkeling van onze samenleving. Ze deden onderzoek naar hoe prikkelverwerking werkt en hoe dat onze beleving van de wereld om ons heen, en ook van onszelf, beïnvloedt. In deze zintuiglijke en interactieve tentoonstelling komen kunst,  wetenschap en zorg samen en versterken elkaar.

Hoe werkt prikkelverwerking eigenlijk?

Mensen met ASS, AD(H)D, hoog-sensitiviteit, mensen die kampen met stress, angst en burn-out symptomen; wordt dat binnenkort – of is het al – de meerderheid van onze bevolking en samenleving? En kunnen we iets leren over prikkelverwerking van mensen die bepaalde zintuigen niet hebben, die blind of doof zijn, of juist hypersensitief zijn of een burn-out hebben? Met theatermakers, beeldend kunstenaars, filosofen en artsen doken wij met een open blik in dit prikkelende onderwerp.

Met dit project willen we meer kenbaarheid geven aan het onderwerp prikkelverwerking. Meer begrip creëren voor onszelf en voor de ander. Om met respect, nieuwsgierigheid, tolerantie en vanuit (h)erkenning met elkaar te kunnen omgaan.


Vanaf 6 oktober 2023 komen de resultaten samen in de tentoonstelling Prikkel op Buitenplaats Doornburgh. Met werk van de residenten die binnen dit project onderzoek doen: beeldend kunstenaars, theatermakers, artsen, een psycholoog, een ethicus, wetenschappers en een groep neurodiverse jongeren. 

Bezoek de tentoonstelling met je leerlingen of studenten en/of boek een workshop(reeks) voor bij jou in de klas. Voor meer informatie, neem contact op met Sara Lisa.

Lesmateriaal

Iedereen heeft een eigen prikkelverwerkingssysteem dat op een unieke manier werkt. Meer inzicht krijgen in je eigen prikkelverwerkingsmechanismen en die van de mensen om je heen, kan je helpen om je eigen gedrag en dat van anderen beter te kunnen begrijpen en er gemakkelijker mee om te gaan. Daarmee heb je kennis in handen waarmee je jouw dagelijks leven prettiger kan maken. Want misschien krijg je nu ideeën over wat je nodig hebt om te herstellen of hoe je beter in jouw behoeftes of die van anderen kan voorzien.

In welk prikkeltype herken jij je? Ben je de Aap, de Beer, de Kat of toch meer de Haas?
Doe de Prikkeltypetest en ontdek welk prikkeltype bij jou dominant is.

Meer theorie over prikkelverwerking? Lees hier verder.

 

Disclaimer: de Prikkeltypetest is een speelse manier om jouw gedachten en bewustzijn over je eigen prikkelverwerking aan te wakkeren. Het is geen volledige prikkelprofieltest en er kan gaan aanspraak worden gedaan naar aanleiding van de resultaten uit deze test. Voor een professionele analyse of diagnose neem je best contact op met je zorgverlener of huisarts.