menu
Winterschool_fotoMoonSaris

Vacatures

Vacatures

Schweigman& staat bekend om haar gave het publiek mee te nemen naar een poëtisch schemergebied, naar wonderlijke werelden zonder taal, waar de verbeelding vrij spel krijgt. Elke voorstelling is een belevenis voor het lichaam en de zintuigen. Heb je een passie voor theater en wil je graag onderdeel maken van ons team? Bekijk de vacatures.

Bestuursleden gezocht

Schweigman& is een Utrechts theatergezelschap onder artistieke leiding van Boukje Schweigman. In de afgelopen 20 jaar ontwikkelde Schweigman& een unieke werkwijze binnen de podiumkunsten, geïnspireerd op de fenomenologische stroming in de filosofie. In voorstellingen, installaties en educatieve programma’s stelt Schweigman& het lichaam en de fysieke ervaring centraal – zowel van performer als van publiek. Het werk ontregelt bestaande verwachtingen en overtuigingen. Zo ontstaat ruimte voor experiment en onderzoek naar andere vormen van (samen)zijn.

De werkwijze van Schweigman& heeft een uitgebreid oeuvre opgeleverd met een sterke eigen signatuur. Voorstellingen speelden in binnen- en buitenland en werden meermalen met prijzen bekroond. De organisatie is ondernemend, gezond en durft groots te dromen over de toekomst. In projecten wordt vrijwel altijd samengewerkt met partners binnen en buiten de culturele sector. De dagelijkse leiding van Schweigman& is in handen van een tweekoppige directie, artistiek en zakelijk.

Vanwege de aflopende termijn van twee huidige bestuursleden zoekt het bestuur per direct een

Penningmeester (M/V/X) en een

Algemeen bestuurslid (M/V/X)

Wat wij vragen:

 • Een actieve, kritische en constructieve houding
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Bestuurlijke ervaring
 • Bereidheid om 5 keer per jaar te vergaderen in Utrecht
 • Affiniteit met theater en de filosofie van Schweigman&

Specifiek voor penningmeester:

 • Ervaring met financiële strategie en -beheer (bij voorkeur in een culturele of non-profitorganisatie, maar geen must)
 • Kennis van financiële wet- en regelgeving t.a.v. culturele/non-profitorganisaties.
 • De taak van de penningmeester zal bestaan uit:
  • Toezicht op en controle van de ordentelijke uitvoering van de jaarbegroting en het financieel beheer van de stichting;
  • Ondersteuning en advies inzake financiële bedrijfsvoering en besluitvorming, fondsenwerving, verantwoording van publieke gelden.

Specifiek voor algemeen bestuurslid:

 • Afkomstig uit de domeinen wetenschap en/of zorg.
 • Kennis van en/of ervaring met de toepassing van kunst in relatie tot fysiek en mentaal welzijn.

Wat bieden wij?

 • Een bestuurspositie in een inspirerende culturele organisatie in Utrecht.
 • Collega-bestuursleden met gedegen kennis op hun terrein, die houden van een goede onderlinge sfeer.
 • Gratis bijwonen van onze voorstellingen en projecten.

Bestuursfuncties bij Schweigman& zijn onbezoldigd, maar relevante reis- en onkosten kunnen worden vergoed. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

Diversiteit & inclusie

Schweigman& onderschrijft het belang van diversiteit en inclusie binnen het theater. We werken actief aan het vergroten van de (zichtbare en onzichtbare) diversiteit en meerstemmigheid binnen de organisatie. Diversiteit betekent voor ons: diverse ideeën en inzichten, die leiden tot vernieuwing, creativiteit en oplossingen. Het bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie. Of het nu gaat om leeftijd, gender, geloof, seksualiteit, culturele achtergrond, opleiding of beperking: iedereen is welkom als professional en als publiek. Onze voorkeur zal bij gelijke geschiktheid uitgaan naar een kandidaat die perspectieven vertegenwoordigt die nog ontbreken in onze organisatie.

Heb je belangstelling voor deze functie? Mail ons dan op info@schweigman.org met een korte motivatie en je CV.

Vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Remco van Rijn, 06 – 142 362 84.

Beloningsbeleid

Schweigman& is lid van de Nederlandse Associatie Podiumkunsten (NAPK) en volgt de cao Toneel en Dans, ook als leidraad voor opdrachtnemers.
De hoogte van salarissen en honoraria worden bepaald door het functie- en loongebouw van de cao Toneel en Dans. Voor mensen in loondienst hanteren we het salarisniveau dat bij de (referentie) functie en het aantal ervaringsjaren hoort als minimum. Voor freelancers wordt dit verhoogd met ten minste 50%.
We hebben een collectieve pensioenregeling en dragen bij aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten, en ook aan Omscholing Dansers Nederland, als we met dansers werken.

Iedereen die bij Schweigman& komt werken ontvangt een ‘onboarding document’ (Werken bij Schweigman&) waarin we afspraken, regels en richtlijnen vastleggen. Daarin wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe we de salarissen en honoraria berekenen, hoe bepaalde onkosten gedeclareerd kunnen worden, bij wie je waarvoor terecht kunt etc. Ook ons protocol sociale veiligheid is hierin opgenomen.

Als een dienstverband of opdracht is afgelopen ontvangt men een ‘offboarding document’ met de laatste praktische informatie ter afronding en een aantal vragen ter evaluatie. Daarmee proberen we ons personeelsbeleid levend te houden en te verbeteren waar mogelijk. Hiermee zorgen we voor transparantie over onze bedrijfsvoering en werkwijze.

Website by HOAX Amsterdam