menu
57d2f307-3135-c9d3

Verwante makers

Ondersteuning verwante makers

Voor 2021 - 2024 werken we met twee makers die zich bewezen hebben in het creëren van een artistieke signatuur: Francesca Lazzeri en Job Rietvelt (producent) en Rotor, bestaande uit Hidde Aans-Verkade, Koen van der Heijden en Rick Busscher (producent). We ondersteunen hen in de artistieke en organisatorische ontwikkeling.

Dankzij de talentontwikkelingstoeslag binnen de toenmalige FPK-subsidie zijn een aantal jonge makers sinds 2017 gefaciliteerd in het ontwikkelen van hun eigen theatertaal. Begeleiding, coaching, financiële en productionele ondersteuning hebben geleid tot études, onderzoekstrajecten, zakelijke ontwikkeling en de persoonlijke groei van de individuen. Voor de periode 2021 – 2024 kiezen we voor een compactere vervolgaanpak met twee beginnende gezelschappen (makers met tenminste een eigen producent/zakelijk leider) waarbinnen we onze opgebouwde expertise, kennis en ervaring kunnen overdragen. De verwachting is dat ze een volwaardige productie gaan realiseren, ook in samenwerking met andere partners. Daarom spreken we liever van ondersteuning van verwante makers dan van talentontwikkeling.

Website by HOAX Amsterdam