Voortgezet Onderwijs

Sinds 2017 biedt Schweigman& verdiepende programma’s aan voor middelbare scholen. De workshops en theater-maakprojecten van de afgelopen jaren waren een groot succes. Leerlingen waren laaiend enthousiast. Inmiddels werkt Schweigman& met een aantal scholen op regelmatige basis samen.

Waarom?

  • Leerlingen leren elkaar op een nieuwe manier kennen; zij krijgen ruimte om hun eigen kwaliteiten naar voren te brengen.
  • Leerlingen leren op zichzelf en op elkaar te vertrouwen.
  • Leerlingen leren hun grenzen kennen en aan te geven, ze richten zich minder op hun hoofd en meer op hun lichaam, om van daaruit te herkennen of ze ergens een ‘Ja’ of ‘Nee’ bij voelen.
  • Leerlingen ontdekken dat kwetsbaar mogen en durven zijn ook een kracht is.
20180424_120240

Vakken

De voorstelling en het verdiepingsprogramma sluiten aan op CKV, drama, filosofie, kunstvakken en maatschappijleer. De workshops spreken sociale vaardigheden aan en ondersteunen de ontwikkeling van zelfreflectie.

Voor wie?
De workshops zijn voor de hogere klassen (4,5 en 6) van alle niveaus en worden gegeven door een theatervakdocent.

Mogelijkheden workshops

Een fysieke theaterworkshop, optioneel gekoppeld aan een voorstelling. De leerlingen maken kennis met de fysieke en zintuiglijke werkwijze van Schweigman&. Ze krijgen dezelfde training als de spelers van Schweigman& en worden als theatermakers uitgedaagd om vanuit een fenomeen zelf scènes te maken, à la Schweigman&.

Tijdsduur: 100 – 120 minuten
Gekoppeld aan een voorstelling: de workshops vinden plaats op de dag zelf of in de week voorafgaand aan de voorstelling. De workshops achteraf vinden in de week na de voorstelling plaats. 

  • Mini-maakproces

In deze eendaagse workshop maak je kennis met de ‘fenomenologische’ werkwijze van Schweigman& en wordt er toegewerkt naar een presentatie. De workshopdag kan gekoppeld worden aan een voorstelling en vindt voor of na het voorstellingsbezoek plaats.
We nemen een fenomeen en pellen dit af tot zijn essentie. Dit afpellen gebeurt via onderzoek op de spelvloer en door samen te filosoferen over wat we ontdekken en waarnemen. De fysieke ervaring en de zintuiglijke beleving bepalen de inhoud en het verloop. Er is dus geen vaststaand script. We gaan aan de slag als makende spelers, dit betekent dat we zelf vanuit improvisatieopdrachten het scènemateriaal creëren. Belangrijk in dit maakproces is dat het niet-weten vruchtbaar kan zijn en dat keuzes pas definitief worden aan het eind van het proces.

Tijdsduur:
Een hele lesdag, exacte tijden in overleg.

Locatie: De workshops worden gegeven in een studio of groot lokaal op de school.

Aantal deelnemers: per workshopgroep maximaal 25 personen. Andere opties in overleg.

Eigen ideeën of wensen?
Bespreek de mogelijkheden met onze medewerker educatie en outreach: Anemone Oostvriesland. Mail naar anemone@schweigman.org.

 

“Je wordt er meteen ín gezet. Meteen erin. Geen voor-uitleg. Ga maar op onderzoek uit. Dat vond ik heel gaaf. Dat verwacht je niet bij het maken van een voorstelling. Het werd iets heel moois.”

– Puck, 5e klas Oosterlicht College Nieuwegein