Groepen en bedrijven

Na voorstellingen krijgt Schweigman& vaak de reactie: “Hier moet ik met mijn team naartoe, doen jullie ook bedrijfstrainingen?”. De voorstellingen raken een universele menselijke snaar, die zowel in het privé- als in het werk-leven doorklinkt. Programma’s op maat kunnen we los van voorstellingen ontwikkelen, gericht op de specifieke behoeftes van, of thema’s die spelen binnen een  bedrijf of groep. Wel starten de programma’s altijd vanuit onze werkwijze: vanuit lichaam, ruimte, zintuigen en natuurlijk plezier.

Waarom een programma met Schweigman&?

Samenwerken als team gaat niet altijd vanzelf. Hoe bundel je als team je krachten? Hoe ga je om met werkstress? Hoe geef je grenzen aan? Niet alles is met woorden te vatten. Juist processen die al een tijd spelen, de onbenoembare factoren, worden meer ervaren dan besproken. In een Schweigman& programma gaan we daarom niet aan de slag met woorden: we ervaren middels theater-oefeningen en opdrachten fysiek wat we tegenkomen, zowel individueel als met het team. Na de oefeningen koppelen we terug wat we hebben beleefd. Dit leidt tot een frisse kijk op de organisatie, verhoudingen en behoeften in het team. Teamleden ervaren wanneer ze in hun kracht staan en waar individuele en collectieve wensen liggen. Van hieruit ontstaat er vertrouwen, betrokkenheid en ontspanning. Het programma wordt ontwikkeld hand van thema’s die binnen een groep of bedrijf spelen.

Thema’s waar we mee werken

  • werk- en prestatiedruk
  • vertrouwen; individu en groep
  • samenwerking, samen-sturing
  • contact; met jezelf, de ander en de groep
  • verwachtingen en flexibiliteit
  • in je kracht staan en gezet worden
  • procesmatig werken

 

Hoe kan een programma met Schweigman& eruit zien?

Teambuilding & organisatie programma:

Schweigman& maakt kennis met het bedrijf en de organisatie en hun wensen en behoeften. Daarop wordt in samenspraak een workshop, team-dag of -traject samengesteld vanuit de kwaliteiten en kracht van Schweigman&: vanuit het lichaam, de zintuigen, gericht op waarneming: wat doet een bepaalde situatie met mij?

Teamleden leren elkaar in interactieve en fysieke workshops en gesprekken op een andere manier kennen en krijgen een frisse blik op zichzelf en de organisatie. Er wordt spelenderwijs gekeken naar de individuele en gezamenlijke kracht en drijfveren.

Optioneel koppeling met een voorstelling. Bijvoorbeeld: gekoppeld aan de voorstelling Wiek kan er ingespeeld worden op hoe we ons verhouden tot onze omgeving, hoe we omgaan met de almaar doorgaande tijd en processen

Voorstelling & theatergericht programma:

Dit programma richt zich meer op het kennismaken met theatergezelschap Schweigman&, met het theater in het algemeen en hoe het gezelschap zich in dat landschap onderscheidt. Afhankelijk van de doelgroep wordt bepaald hoe praktisch/fysiek de invulling van het programma wordt. Dit programma kan gekoppeld worden aan een spelende voorstelling.

Samenwerking

Inmiddels heeft Schweigman& programma’s ontwikkeld met en voor uiteenlopende groepen en bedrijven, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland en de Vereniging van Haptotherapeuten .

Wij werken ook graag samen met andere culturele instellingen. Zo hebben we in de afgelopen jaren een warm contact opgebouwd met wijkcultuurhuis Het Wilde Westen in Utrecht en zijn we voortdurend nieuwe mogelijkheden aan het onderzoeken.

Raak je geïnspireerd en heb je interesse in een verdiepingsprogramma van Schweigman&? Neem contact met ons op en we ontwikkelen een programma op maat.

Anemone Oostvriesland – projectleider Educatie & Outreach, aanvullende programma’s

+31 (0) 30 711 60 73 / +31 (0) 61 085 37 04

anemone@schweigman.org